Speisekarte
Napoletana

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.07 €

Rustica

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.61 €

Campagnola

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 7.04 €

Cipolla

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 5.77 €

Salsiccia

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 8.45 €

Paesana

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.66 €

Contadina

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.48 €

Paprika

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 7.08 €

Valentino

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.01 €

Pizza Carni

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.8 €

Greco

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 7.57 €

Pizza Bolo

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.8 €

Mexicana

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.9 €

Pizza Wonder

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.8 €

Prosciutto e Funghi

Pizza - Klein Ø 20cm
Pizza - Klein Ø 20cm
Durchschnitt 6.62 €