Speisekarte
Insalata di Rucola

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 6.6 €
Le Insalate
Durchschnitt 6.61 €
Le Insalate
Durchschnitt 6.74 €

Panaralla

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 9.5 €

Salat Mediterana

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 5.95 €

Kleine Mista Cipolla

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 6.14 €

Salat Long Beach

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 5.96 €

Insalata La Ruccola

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 6.29 €

Großer Salat Mista

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 6.01 €

Salat Mediterana

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 5.95 €

Salat La Ruccola

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 6.13 €

Salat New Orleans

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 6.08 €

Salat Mista Cipolla

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 5.99 €

Insalate Gambas

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 8.69 €

La Ruccola

Le Insalate
Le Insalate
Durchschnitt 7.82 €
    • «
    • »